iş ilanları

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan Dilekçe

3 Adet

ÖRNEK 1

2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ( Yurt Dışı Üniversite Mezunları onaylı denklik belgesi ve Ankara Üniversitesi’nden onaylı noksan dersin bulunmadığına dair belge getirecekler)

 

3 Adet

Noterden Onaylı ya da  Fakülte Sekreterliğinden Onaylı Olabilir)

*Adayların başvuru yaparken diploma veya çıkış belgesi aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3-  İkametgah Senedi

 

3 Adet

Sadece Antalya ve İlçeleri kabul edilecektir.

4- Adli Sicil Belgesi

3 Adet

Arşiv Kayıtlı olacak. Bayanlarda Evlilik halinde hem kızlık soyadına hem de nüfus cüzdanına göre alınacak.

5- Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 Adet

NOTER ONAYLI OLMASI ZORUNLUDUR.

6- Sağlık Raporu

3 Adet

Resmi Hastane veya Sağlık Ocağı (Özel Hastane Kabul Edilmez)

7- SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge, ek olarak sağlık hak sahipliğinizi (provizyon) gösterir belge (SGK İl Müdürlüğü Tescil Servisinden alınır)

 

2’ şer Adet

Avukatlık Kanunu’nun 12.md. sinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir belge sunarlar. Askerlikten dolayı Emekli Sandığında kayıt gözüküyor ise ilgili kurumdan bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

8- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukat’ ın Olur Belgesi

 

3 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. ÖRNEK 2

9- Bildirim Kağıdı

3 Adet

ÖRNEK 3

10)

       A)10 Adet  BİYOMETRİK Vesikalık Fotoğraf

       B ) 1 Adet Mektup Zarfı

       C) 50 TL. Kimlik bedeli.

 

 

10 Adet

 

Fotoğraflar Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

11- Rapor ve Takdim Yazılarını İmzalayacak 3 Avukat İsmi ( Başvuru esnasında Başkanlığımıza bildirilecektir.)

 

 

Yazılar Başkanlığımızca başvuru esnasında ismini bildirdiğiniz avukatlarımıza hitaben yazılacak olup, imzaya stajyer avukat adayınca götürülecektir. Antalya Barosu üyesi olması zorunludur. Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba, Yönetim Kurulu Üyesi, Hariç, 5 yıllık kıdem gerekmez.

12- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

2 Adet

Askerliğini Yapmış Olanlar İçin

13- Memuriyet Belgesi  ve İstifa (Emeklilik) Belgesi

2 Adet

Memuriyet Yapmış Olanlar İçin

NOTLAR  1) Belgelerin biri asıl diğeri aslından çekilmiş fotokopi olabilir.

  2) Dilekçeler Daktilo ya da bilgisayar ile A4 Kağıdına Yazılmalıdır.

   3 ) EKSİK BELGELER İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.   

36033 10 10 211
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB