iş ilanları

ŞİFA HASTANESİ

 

  ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ ve ÖZEL AKDENİZ ŞİFA KONYAALTI TIP MERKEZİ

  SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – Taraflar                                        :

Hizmeti  Veren                                                           :

1 – Özel Akdeniz Şifa Hastanesi

Hacı Sarılar Kuyumculuk Özel Sağlık Hiz. Med. İnş. Petrol Ürünleri Tic. San. A.ş

Adres   : Kuzeyyaka Mah. Yeşilırmak Cad. No:367 Varsak Köprüsü Kepez/ANTALYA

Tel: 0 242 325 05 05 – 444 7 606

2 – Özel Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezi

Hacısarılar Medikal Turizm Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Adres   : Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 81 Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0 242 325 05 05- 444 7 606

Hizmeti Alan                                                  :

ANTALYA BAROSU Çalışanları ve Birinci Derece yakınları

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu                                 :

Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde hizmet veren tarafından, hizmeti alan kurumun mensuplarına, üyelerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine bu sözleşme ile belirlenen indirimli sağlık hizmeti ve Özel Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezinde Ekte içeriği belirlenen Check-up hizmetinin verilmesidir.  İndirim oranları ve kampanya oranları Özel Akdeniz Şifa Hastanesi ve Özel Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezi için geçerlidir.

Madde 3-Sözleşmenin Süresi                          :

Sözleşmenin süresi imza tarihinden başlayarak 1 (bir) yıldır.

Madde 4-Hizmet Tanımları                             :

Check – Up Hizmeti

ANTALYA BAROSU Çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına özel olarak hazırlanmış ve özel Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezimizde verilecek olan tetkikler Ek-1 ,Ek-2 ve Ek-3 listesindedir.

 

 

Ayakta Tedavi

a-Ayakta Muayene  ( Poliklinik ve Acil Servis ):  Hasta yatışı olmadan yapılan tıbbi tedavi ve bakımlar ayakta tedavi kapsamına girer.

b- Ayakta Cerrahi Müdahale:   Hasta yatışı olmadan yapılan tıbbi cerrahi müdahaleler ayakta cerrahi kapsamına girer.

c- Ayakta Tedavi ve Tetkik: Hasta yatışı olmadan yapılan Tahlil ve Tetkikler ayakta Tahlil ve Tetkik kapsamına girer.                   

                       

Yatarak Tedavi

a- Yatarak Tetkik ve Tedavi: Hastaya hasta yatış işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben verilen Tetkik ve Tedavi hizmetleridir. Bu kapsama Gecelemesiz(günübirlik yatışlarda) dâhildir.

b- Yatarak Cerrahi Müdahale ( Ameliyat, Muayene ve konsültasyon ): Hastanın yatış işlemlerinin yapılarak,   hastaya bir operasyon uygulaması halidir.  Bu kapsama günübirlik yatışlarda dâhildir.

Madde5 – indirim oranı ve kapsamı

 

Hizmeti alanın tüm personel-üye ve ailesine (1.derece  yakınları ) hastane hizmetlerinde sağlık bakanlığı uygulama tebliğinde yer alan hizmetler için hastane tarafından uygulanmakda olan mevcut fark ücretlerinden  % 15 ( ilaç ,malzeme ve yasal olarak alınması zorunlu olan SGK katılıp payı ücreti indirim kapsamından ayrı tutulmaktadır.)

 

Hastane tarafından uygulanan mevcut fark ücretlerinden ,emeklilerden, muayene ücreti alınmayacak poliklinikler;

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Gastroentereloji

İç Hastalıkları(Dahiliye)

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Üroloji

 

 

            HİZMET ALANIN                                                                KAPSAM İÇİ

Çalışanı

            Bakmakla yükümlü olduğu eşi                                                          x

            Bakmakla yükümlü olduğu çocukları                                                x

 

Emeklisi

            Bakmakla yükümlü olduğu eşi                                                          x

            Bakmakla yüyükmlü olduğu çocukları                                              x

 

 

Madde 6- Ödemelerin Şekli ve Sorumluluğu :

 

Ödemeler hasta ve hasta yakınları tarafından hizmet verenlere doğrudan yapılır.  Hizmet   alan   ödeme   yükümlülüğünü üstlenmediği   hasta   ödemelerinden dolayı sorumlu olmaz.

 

Madde 7- Özel Hükümler                              :

 

1-                Taraflardan birinin incelemesi  neticesinde ödeme belgelerinin içeriğine yapacağı itiraz konusunda mutabık kalınması durumunda ek ödeme veya iade yapılabilir.

2-                Hizmeti alanın yüksek bulduğu ödeme belgeleri için her defasında hizmeti verenlerden bilgi isteme hakkına sahiptir.Fazladan tahakkuk ettirildiği tespit edilen tutarlar hizmet alan tarafından ödenmez.

 

 

Madde 8- Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Değiştirilmesi, Uzatılması,  Sona Ermesi

 

1-Sözleşme  imzalandığı  tarihten  itibaren geçerlidir.Sözleşmenin   yenilenmesi   halinde  eski sözleşmenin bitiş tarihi  ile  yeni    sözleşmenin imzalandığı tarih   arasındaki   sürede    verilen hizmetler yeni anlaşmada belrtilen fiyatlara göre faturalandırılır.

2-Taraflardan herhangi birinin isteği üzerine 15 (onbeş) gün   önceden  karşı   tarafa   ihtarname gönderilmek suretiyle sözleşme her an ortadan kaldırılabilir.

3-Taraflar sözleşmeye aykırı davranan taraflı ihtarname   çekmek suretiyle uyararak  durumun düzeltilmesini isteyebilir.Düzeltilmemesi durumunda her iki tarafta  sözleşmeyi   fesih   hakkına sahiptir.

 

Bu sözleşmedeki   değişiklikler   ancak yazılı olarak yapılabilir.Sözleşmenin bazı hükümlerinde

bu şekilde yapılmış olan değişiklikler ve geçersiz kılmalar diğer  hükümlerin    geçerliliğine   ve sözleşmenin bütünlüğüne teşkil etmez.

 

 

 

Madde 09- Devir                                            :

Taraflar ,  işbu   sözleşmeden   doğan   hak   ve    yükümlülüklerini   birbirlerinin   yazılı onayını almaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemeyecektir.

 

Madde 10- İhtilaflerın Hali                           :

 

İşbu sözlşemede bildirilen  adresler   tarafların tebligata   yarar  adresleri olup, adres  değişikliği durumunda taraflara noterden   adres    değişikliğini    bildirmedikleri sürece  işbu    sözleşmede belirlenen adreslere Tebligat Kanunu 35. Maddesine göre tebligat yapılır.

İhtillaf halinde Antalya Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet verenler istediği mahkemeyi seçmekte serbesttir.

 

Madde 11- Yürürlülük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 4 (dört)   sayfa 12(on iki) madde ve 1 Ekten ibaret olup Hizmeti Veren ve Hizmeti Alan tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …..04./…06…/2015 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu  nüsha taraflarca alıkonulmuştur.İş bu  sözleşme 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir.

 

 

                            

HİZMET VERENLER

 

Özel Akdeniz Şifa Hastanesi              Özel Akdeniz Şifa Konyaaltı Tıp Merkezi

 

 

HİZMET ALANLAR

ANTALYA BAROSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4851 10 10 197
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB