iş ilanları

TURKIYE VIII.STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI BAROMUZ EV SAHIPLIGINDE KERVANSARAY LARA OTEL’DE GERÇEKLESTIRILDI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Mersin, Nevşehir, Sivas Baro Başkanlarının da katıldığı kurultay’a ; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman,Bayburt, Bilecik, Burdur, Bursa,Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,Trabzon,Uşak,Yalova ve Yozgat Barolarından Avukatlar ve Stajyer Avukatlar katıldı.

TBB VIII. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

VIII. Stajyer Avukatlar Kurultayı Antalya Barosu ev sahipliğinde 10-11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kurultay sırasında 10.10.2015 günü Ankara’da meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü sorunun çözümünün hukuk çerçevesinde aranması gerektiği düşüncesi ile bu tür saldırıların Hukuk Devletine, birlik ve beraberliğimize olan inancımızı sarsmayacağını, mücadele azmimizi azaltmayacağını ifade ediyoruz.  

Kurultay sürecinde elde edilen veriler ışığında:

1.      Stajyerlerin Staj Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer stajyerler ile iletişimlerini arttıracak etkinlikler düzenlenmelidir.

2.      Stajyerlere Staj Eğitim dönemi beklenmeksizin Staj Yönetmeliği ve Avukatlık Kanunu ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

3.      Adli Yardım nöbet ücreti arttırılmalı ve Staj Eğitim süresi içerisinde avukat stajyerlerine CMK ve Adli Yardım eğitimleri verilmelidir.

4.      Avukatlık Sınavı en kısa zamanda hayata geçirilmelidir. Bu amaçla bir komisyon kurulmalı ve bu Komisyon;

a) İvedilikle tüm siyasi parti temsilcileri ile görüşülmeli ve meselenin ehemmiyeti izah edilmelidir.

b) Komisyon, baro temsilcileri ve TBB yetkilileri ile Stajyer Avukatlardan oluşmalıdır.

c) Komisyon, sonuca ulaşmak için her yolu denemeli, gerekirse Avukatlar gününde bir protesto yürüyüşü yapılmalıdır.

d) Tüm bu çabaların bir sonuç vermemesi halinde gerekirse TBB tarafından Staj başvurularının askıya alınması da dâhil olmak üzere net ve somut adımlar atılması için Olağanüstü Genel Kurul çağrısı da yapılarak adımlar atılmalıdır. ( İstanbul Barosu bu madde bendine katılmamaktadır)

5.      Staj Kredisi Avukatlık Sınavının da getirilmesinin ardından bursa dönüştürülmeli ve an az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

6.      Avukatlık Hukuku dersinin Hukuk Fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulması sağlanmalı bunun için çalışmalar yapılmalıdır.

7.      Avukatlar, adliye personeli,  Hâkim ve Savcılar tarafından stajyer avukatlara karşı olumsuz davranışların önlenmesi için denetim mekanizması ve yaptırımlar uygulanması sağlanmalı. İzleme komiteleri oluşturulmalıdır.

8.      Tüm baroların Staj Eğitimlerini bağımsızlıklarına uygun olarak kendilerinin gerçekleştirmesi, Bölgesel Staj Eğitim Merkezlerinin oluşturulmasının sağlanması ve staj eğitimlerinde gerek müfredat ve gerekse de takvim açısından asgari benzerliklerin oluşturulması için çalışma yapılmalıdır.

9.      Staj bitimi ile Ruhsat alma süresi arasında kalan süreçte yaşanan sorunların giderilmesi sağlanmalıdır. Bu süre içerisinde Genel Sağlık Sigortasının devam ettirilmesi için çalışma yapılmalıdır

10.   Kurultayın, Stajyerlerin tecrübe kazandıktan sonraki dönemde yapılması ve daha verimli geçmesi amacıyla her yıl Mayıs veya Haziran aylarında yapılması tercih edilmelidir.

11.    Hukuk Fakültelerinde Lisans eğitimi aşamasında Avukatlığı ve Avukatlık Stajını tanıtıcı Ön Staj veya benzeri çalışmaların yapılması sağlanmalıdır

12.    Mesleki kalitenin arttırılması amacıyla Stajyer Avukatlara yönelik mesleki yabancı dil eğitim çalışmaları ve bu yönde yurtdışı eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

13.    Oluşan yeni yasal düzenleme Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması ile yaşanan Stajyer avukatların duruşmaya girebileceği mahkemeler sayısı azalmıştır. Mesleki tecrübe kazanmak amacı ile Stajyer Avukatların diğer başka mahkeme ve davalara katılarak duruşma tecrübesi kazanması amacıyla Avukatlık Kanunu dâhil gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

14.    Avukatlık Kanunu kapsamında A.Ş.’ler ve Kooperatiflerde bulunan Avukat Bulundurma Zorunluluğu olan şirketlerin kapsamı genişletilmeli ve Baroların bu husustaki denetleme görevini aktif olarak yerine getirmesi sağlanmalıdır.

15.   İlk kez büro açan avukatlara büro açma yardımı yapılmalıdır.

16.   TBB tarafından SYDF’undan 69 yaş üzeri avukatlara ödenmekte olan munzam emeklilik yardımını halen aktif olarak meslek yaşamına devam eden avukatlara ödenmemesi ve bu sayede elde edilecek gelirin Staj Eğitimleri için kullanılması,

17.   CMK ve Adli Yardım işlerinde meslek yaşı genç avukatlara öncelik tanınmalıdır. Her takvim yılı başında Vergi Kayıtları esas alınmak sureti ile belli bir gelir seviyesinin üzerine çıkan avukatlara ya da belli meslek kıdeminin üzerinde olan avukatlara CMK ve Adli Yardım görevlendirmesi yapılmaması için yönetsel çalışmalar yapılmasına.

18.   Staj Yürütme Kurullarında Stajyer Avukatlar temsilcisinin de bulunması sağlanarak oy ve söz hakkı bulunması gerçekleştirilmelidir. Bunun için Yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

19.   TBB tarafından verilen Staj Kredi tutarının maktu olmaması ve belirlenecek aralıklara göre ve talebe uygun aylık kredi miktarının belirlenmesi için çalışma yapılmalıdır. Başvuru tarihine göre değil geriye yönelik kredi verilmesi amacıyla ilgili yönetsel değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

20.   Avukatlık Ruhsat başvuru ücretlerinin tahsil şeklinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır

21.   Kurultayda ilk kez bildiri metnine yansıyan görüş ve kararların takibinin sağlanması için bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiş ve bu amaçla, 2(iki)  Asil 2(iki) Yedek stajyerin bulunduğu TBB İzleme Temsilcisi tüm katılan baroların oy kullanması suretiyle seçilmiştir. Bir sonraki TBB Stajyer Avukat Kurultayı’nın yapılan oylama sonucu MERSİN BAROSU ev sahipliğinde gerçekleşmesine ve bu kurultayda izleme temsilcilerinin vereceği rapor ve bilgilerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. 11/10/2015

KURULTAY KATILIMCI BAROLARI

 

2537 10 10 194
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB