iş ilanları

AVUKATLIK RUHSATNAMESİ, AVUKAT VE STAJYER AVUKAT KİMLİKLERİ İLE KATİP KİMLİKLERİNDE KULLANILACAK FOTOĞRAFLAR İLE İLGİLİ TBB'NİN DUYURUSU

 

 

Ankara 04.01.2016

BARO BAŞKANLIĞI

...................................

DUYURU NO:2016/1

 

Konu:Avukatlık Ruhsatnamesi, avukat ve stajyer kimlikleri ile katip kimliklerinde kullanılacak fotoğraflar.

Avukatlık Ruhsatnamesi, avukat ve stajyer kimlikleri ile katip kimliklerinde kullanılacak fotoğrafların dijital olarak işlem görmeleri nedeniyle bu kullanıma uygun özellikte olmaları gerekmektedir.

Ancak barolarımızdan gönderilen ruhsat ya da kimlik dosyalarının bazılarında; cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar, özçekim fotoğrafı, düğün fotoğrafı, eski kimlik belgesinin fotokopisi, başka insanların da olduğu toplu çekilmiş fotoğraflar gibi hiçbir şekilde standartlara uymayan fotoğraflar çıkabilmektedir. Belge düzenlenmesinde kullanılamayacak durumda olan bu fotoğrafları Ruhsat Sicil Müdürlüğü personelimiz standartlara uygun hale getirmeye çalışmaktadır.

Bu fotoğrafların önemli bir bölümü de geri gönderilmek zorunda kalındığı için gecikmelere neden olmaktadır.

Resmi kimlik belgesi özelliğinde olan avukatlık kimlik belgesinde sahibinin yüzünün açıkça görünmesi bir zorunluluktur.

Bu nedenle ruhsatname ve kimlik belgelerinde kullanılacak fotoğraflarda, pasaportlarda kullanılan “biyometrik fotoğraf”esaslarına uyulması gerekmektedir.

Avukatlık ruhsatnamelerini bekleyen meslektaşlarımızın menfaatleri düşünülerek; işlemlerin hızlı yürümesi için ekli kılavuzdaki esaslara uygun fotoğraf gönderilmesi konusunda gösterecekleri hassasiyet için Barolarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Avukatlık Ruhsatnamesi, Avukat ve Stajyer Kimlikleri ile 
Katip Kimliklerinde kullanılacak fotoğraflara ilişkin kılavuz

 

3731 10 10 193
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB