iş ilanları

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 5-6-7-8. SINIFLAR (İKİNCİ KADEME) 2013 YILI BEŞİNCİ GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

ANTALYA BAROSU

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI (İKİNCİ KADEME 5-6-7-8. SINIFLAR)

2013 YILI

BEŞİNCİ GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI

          KONU : ÇOCUK HAKLARI VE DEMOKRASİ

     1.DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

                     2.BİSİKLET                                               3. ANDROİD TABLET

          MANSİYON- BOYA TAKIMI

BAŞVURU : Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi / Tel:02422386155

                       Meltem Mah. 3822 Sok Barohan K:2 ANTALYA

                       Baro ilçe Temsilcilikleri Adres:İlçe Adliyeleri Baro odaları

TARİH       :Başvuru başlama tarihi 04.EKİM 2013 Son başvuru tarihi:08 KASIM 2013

Değerlendirme Kurulu: Av. Esin Kurt, Av. Soner Ustaoğlu, Av. Serap Ertuğrul, Av. Mehmet Acar, Av. Gökçe Tosun Tanrıkulu, Av. Yadigar Gedik Toy, Av. Pınar Özçulcu, Av.Meryem Dikmen, Av.Elif Bulutlu, Av. Cemile Türkay Taygur, Av. Ayşe Tokgöz, Av. Kaya Emin Sevim , Av. Güray Bilgiç, Resim Öğretmeni Nurcan Özkan(75. Yıl Cumhuriyet Lisesi)

Şartname, Antalya Barosu, Merkez Adliye baro odaları, İlçe Baro temsilcilikleri, İl ,İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve eski.antalyabarosu.org.tr ve Antalya Barosu Fecebook adresinden den temin edilebilir.

Şartname ve yarışma ile ilgili tereddüt ve sorun halinde Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Esin Kurt’dan (05554757696) bilgi alabilirsiniz.  

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI 5-6-7-8. SINIFLAR (İKİNCİ KADEME) 2013 YILI BEŞİNCİ GELENEKSEL

RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI

MADDE 1                   :

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Antalya iline bağlı İlköğretim okulları ikinci kademe(5-6-7-8.sınıf) öğrencilerinin katılabileceği resim yarışması düzenlemiştir.

Çocukların demokrasi kültürünü her alanda yaşayabilmesi ve bir çocuk hakları kültüründen bahsedilebilmesi ancak çocuklarla birlikte yetişkinlerinde bu çalışmalara inanç ve etkin katılımıyla gerçekleşebilir. Toplumsal yaşamın bütün alanlarındaki her türlü hizmetin tasarımı, düzenlenmesi ve uygulanmasında çocuğun etkin katılımını sağlamak,  temel hedeflerimizden biridir. Çocuklar bu ilkeleri ne kadar erken öğrenirlerse, çağdaş yaşama uyum süreçleri de o denli kısa olur.

Bu yarışma ile; **Vazgeçilmez bir hak olan Çocuk Haklarının tanıtılmasıçocuk haklarının temel ilkeleri olan; yaşama, gelişme ve eğitim hakkının gözetilmesi, ayırım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı ilkesi, çocuğun görüşlerine saygı gösterilmesi ilkelerinin tanıtılmasına, benimsenmesine, bu konularda çocukların ve kamuoyunun bilinçlenmesinin sağlanması,

** demokrasi kültürünün yaygınlaşması, temel demokratik değerler ve demokratik tutumların çocuklarda gelişmesi, demokrasi kültürünün temelde yaygınlaşması adına, ilköğretim ikinci kademe çocukların katılmasını sağlamak, tüm bunların çocuk gözüyle anlatılması, resme ilgi duyan çocuklarımızın yaratıcılıklarının desteklenmesi yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

RESİMİN KONUSU

MADDE 2                :

Halkın egemenliğine dayanan yönetim şekli olarak tanımlanan DEMOKRASİ; egemenliğin, yönetimin ve alınan kararların halkın iradesine dayalı olarak şekillenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Genel olarak, “hoşgörü”, “uzlaşma”, “bir arada yaşama kültürü” gibi değerleri içeren demokrasinin; “eşitlik”, “katılma”, “kararları serbest tartışma ortamında alma”, “şiddetten kaçınma”, “insana değer verme”, “hürriyet ortamı”, “hukuk devleti”, “serbest düşünme ve ifade etme”, “çoğulculuk ve fırsat eşitliği” gibi değerleri içeren bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi, cumhuriyet yönetiminin temelidir.

 “Çocuk Hakları ve Demokrasi” genel başlığı altında İlköğretim Okulu öğrencilerinin Çocuk Haklarına ve Demokrasi kavramlarına bakışı,  temel demokratik değerlerin(özgürlük, bireysellik, sorumluluk, hoşgörü, bir arada yaşama kültürü, sosyal adalet, hak ve özgürlüklere saygı, sosyal katılım, tartışma kültürü, saygı vb.)  ve demokratik tutumların erken yaşlarda oluşması ve demokrasi kültürünün temelde yaygınlaşması adına çocukların katılmasını sağlamak amacıyla, tüm bunların çocuk gözüyle anlatımını içermektedir.

KAPSAM

MADDE3       :

 Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek resimlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

RESİM YARIŞMASININ ŞARTLARI

MADDE 4        :

4.1.Resim Yarışmasına Antalya ilindeki resmi ve özel tüm ilköğretim Okulları İkinci kademe(5-6-7-8 sınıf) öğrencileri katılabilecektir.

4.2. Resimler Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine uygun olacaktır.

4.3. Yarışmaya katılacak eserlerin özgün olması ve herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmamış olması gerekir.

4.4. Resimler daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olacaktır.

4.5 Her öğrenci yarışmaya sadece 1(bir) eserle katılabilecektir.

4.6. Resimler 50x35 cm boyunda olup teknik serbesttir. Resimler PASPARTOLU OLARAK TESLİM EDİLECEK, rulo yapılmayacak, iki mukavva arasında korunarak teslim edilecektir. Eserlerin hasar görmesinden Baromuz sorumlu olmayacaktır.

4.7. Eserler katılım formu ile birlikte 04 EKİM -08 KASIM tarihleri arasında doğrudan Baro Başkanlığına ilçelerde ise Adliyelerdeki Baro temsilciliklerine teslim edilecektir. Resimler 08 KASIM 2013 tarihine kadar belirtilen adreslere elden veya posta kargo gibi vasıtalarla teslim edilmediği takdirde, kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo Posta da olabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

4.8. Yarışmacılar, eserlerin üzerine gerçek kimliğini yazmayacak, imzası kesinlikle bulunmayacak, sadece resmin arka tarafına “rumuz” yazacaklardır. Rumuzlar katılım formuna yazılacaktır. Katılan resmi yapan öğrenci, aşağıdaki katılım formunu doldurup mutlaka “kapalı zarf içinde” resimle beraber teslim edecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 5     : Bu özel şartname ve yarışma afişleri en geç 26 TEMMUZ 2013 tarihine kadar Baro Başkanlığınca Antalya Valiliğine gönderilecektir.

5.2. Valilikçe bu şartname ve afişlerin resmi ve özel tüm İlköğretim Okulu müdürlüklerine ulaştırılması sağlanacaktır.

5.3. Okul Müdürlüklerince öğrencilere gerekli duyuru “derhal” yapılacaktır.

5.4. Değerlendirme kurulunda bulunan kişilerin 1. derece yakın akrabalarının yarışmaya katılması veya resimlerinin değerlendirilmeye alınması yasaktır.

5.4. Yarışma sonuçları 15.11.2013 günü “Antalya Barosu Resmi İnternet Sitesi” nde (eski.antalyabarosu.org.tr) veya “Antalya Barosu FECEBOOK” adresinde açıklanacaktır. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödül ve sergi açılış töreni, 20 Kasım5 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Tören ve sergi yeri daha sonra duyurulacaktır.

MADDE 6       :Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya katılan tüm eserler iade edilmeyecek, eser sahibi tarafından hiçbir telif hakkı istenmeyecek olup, telif hakları Antalya Barosu’na ait olacaktır. Eserler Antalya Barosunca bastırılacak her türlü afiş, broşür, poster, kitap, dergi, gazete v.b. gibi materyallerde kullanılabilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

MADDE 7      :Değerlendirme kurulu, Av. Esin Kurt, Av. Soner Ustaoğlu, Av. Serap Ertuğrul, Av. Mehmet Acar, Av. Gökçe Tosun Tanrıkulu, Av. Yadigar Gedik Toy, Av. Pınar Özçulcu, Av.Meryem Dikmen, Av.Elif Bulutlu, Av. Cemile Türkay Taygur, Av. Ayşe Tokgöz, Av. Kaya Emin Sevim ,Av. Güray Bilgiç,  Resim Öğretmeni Nurcan Özkan(75.yıl Cumhuriyet Lisesi)

ÖDÜLLER

1.     DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2.    BİSİKLET

3.    ANDROİD TABLET

4.    MANSİYON BOYA TAKIMI

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADRES: Meltem Mah. 3822 sokak Baro Han Kat:2 ANTALYA

TEL:0242 2386155

 

NOT: Şartname 4.md./8. Fıkrada belirtildiği üzere Rumuzsuz ve katılım formsuz teslim edilen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu nedenle mutlaka kapalı zarf içerisinde katılım formu ve resim üzerinde sadece rumuz yazılması önemle duyurulur.

 

          Şartname ve yarışma ile ilgili tereddüt ve sorun halinde Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Esin Kurt dan (05554757696) bilgi alabilirsiniz.

 

DOLDURULUP “KAPALI ZARF İÇERİSİNDE” RESİMLE BİRLİKTE VERİLECEK         

                                                   KATILIM FORMU                                                    

ADI                                        :

SOYADI                                   :

DOĞUM TARİHİ                         :

OKUDUĞU OKUL/BÖLÜM               :

SINIF/NUMARASI                      :

EVADRESİ                                :

TELEFON                                 :

RUMUZ                                   :

E-MAİL                                  :

TARİH                                    :

İMZA                                     :

ÖĞRETMENİ                            :

İLETİŞİM TEL                         :

 

- See more at: http://eski.antalyabarosu.org.tr/TR/etkinlikler/antalya-barosu-cocuk-haklari-merkezi-ilkogretim-okullari-5-6-7-8-siniflar-ikinci-kademe-2013-yili-be#sthash.Emho3HxJ.dpuf

3774 10 10 202
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB