iş ilanları

İSTANBULDAKİ AVUKAT SORUŞTURMALARI HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

SAVUNMAYA SALDIRILIYOR

Gün ağarmadan, 18/01/2013 tarihinde yine operasyonlar yapılmış, TMK 10. Maddeyle özel görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul ve Ankara’da Çağdaş Hukukçular Derneği Şube Binaları ve bazı hukuk büroları aranmıştır. Antalya’da da bir büroda arama yapılmıştır. 21/01/2013 Pazartesi sabahı 9 meslektaşımızın tutuklanmıştır.

Yaşanan diğer hukuksuzlukların yanında, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun emredici hükümlerine karşın Cumhuriyet Savcısı ve Baro temsilcisi beklenmeden kapılar kırılarak içeri girilmiş, Avukatlarla müvekkilleri arasında gizli kalması gereken yazışma ve belgeler incelenmiş, aramalar kayda alınmış ve sonra da gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından “Avukatların mesleki etkinlikleri ve baktıkları davalar nedeniyle değil, terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği” nedeniyle gözaltına alındıkları açıklanmış ve ajanlık yaptıkları, kozmik bilgileri dış ülkelere sızdırdıkları da iddialar arasında yer almıştır.

Öncelikle soruşturmanın Savcılıkça yürütüldüğünün, yürütülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. İnandırıcılığı bir yana, açıklamanın güvenlik güçleri tarafından değil; soruşturma savcısı tarafından yapılması gerekir. Kaldı ki mahkeme sorgularında kozmik bilgiler ya da yabancı ülkelerle irtibata dair tek soru dahi sorulmamıştır.

Öte yandan gözaltına alınan Avukat meslektaşlarımızdan zorla kan ve DNA örneği alınmasını, meslektaşlarımıza fiziksel ve psikolojik işkence yapılmasını, küfür ve hakarete maruz bırakılmalarını şiddetle kınıyoruz.

Bulunduğu iddia edilen belgelerde bir Avukatın öldürme talimatı vererek bir ilçe başkanı siyasetçiye suikast hazırlığı içinde oldu ileri sürülmüştür. Öldürülmek istenen siyasetçi de bir Avukat çıkmıştır.  “Öldürülmek istenen”  Avukatın, sorgu sürecinde, “öldürme talimatını verdiği” iddia edilen Avukatın Avukatlığını yapması dahi iddiaların inandırıcı olmaktan uzak olduğunu anlamaya yeterlidir.

Avukat meslektaşlarımız hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması (teknik ve fiziki takip, aleyhe tanık ve gizli tanık açıklamaları) gerekçesiyle verilen tutuklama kararının altında, karar tarihinden bir gün öncesinin tarihinin bulunması ne anlama gelmektedir? Kuvvetli kaçma şüphesiyle tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk KOZAĞAÇLI, operasyon üzerine kendi isteğiyle Suriye’den gelmiştir. Buna karşın tutuklanmıştır.

Atılı suçların içeriği ve niteliği her ne olursa olsun, soruşturmanın hukuka uygun bir şekilde yapılması gerekli ve zorunluluktur.

1990 tarihli Havana–Avukatların Rolüne Dair Temel İlkeler Beyannamesinin 16. maddesine göre; “'Hükümetler Avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini sağlar.”

2000 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avukatlık Mesleğinin Özgürce
Yapılmasına İlişkin 21 sayılı Tavsiye Kararına göre özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık hükümlerinin ışığı altında, gerek devlet erki, gerekse kamu tarafından ayırımcılığa ve haksız müdahalelere yer vermeksizin, Avukatlık meslek özgürlüğünün hayata geçirilmesi, korunması ve saygı gösterilmesine yönelik zorunlu
bütün önlemlerin alınmış olması gereklidir…Baroların ve diğer meslek kuruluşlarının üyelerini her türlü kısıtlama ve haksız müdahaleye karşı koruma girişimleri saygıyla karşılanmalıdır.

Toplumsal muhalefetin bir parçası olarak Avukatlık yaptıklarını söyleyen Avukat meslektaşlarımıza karşı yapılanlar, daha temelde savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün güvencesi olan biz Avukatlara yapılmış bir saldırıdır. Unutulmamalıdır ki savunmanın haklarına saygı hukuk devletinin en temel koşuludur.

Bizler mesleğimizin onuru ve saygınlığı için, özgürlüklerimiz için her durumda ve her koşulda mücadele edeceğimizi, değerlerimize olan inancımızın her geçen gün daha da pekiştiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

23.01.2013

 

1147 10 10 214
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB