iş ilanları

İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE GÖZALTINA ALINAN MESLEKTAŞLARIMIZ İLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

         Taksim Gezi Parkında demokratik ve barışçıl bir eyleme polisin sert müdahalesi ile başlayan süreçte, 11 Haziran günü İstanbul ÇağlayanAdliyesinde açıklama yapan avukatlara müdahale edilerek adliye içerisinde  elliyi aşkın meslektaşımız gözaltına alınmıştır.

                    Hiçbir demokratik rejimde kabul edilemeyecek, görmezden gelinemeyecek şekilde, meslektaşlarımızın yaşam ve görev alanı olan adliyede, yaka paça gözaltına alınmaları, hukuka aykırı bir şekilde yükselen polis şiddetinin son duraklarından birisi olmuştur. Sokaklarda çivili sopalarla korku salan zihniyet, nihayet adalet saraylarına kadar elini uzatmıştır. Bu uygulamaya göz yumanlar, bir gün aynı şiddete maruz kalabileceklerini unutmamalıdır. Yargının en temel ve en kutsal unsuru savunmayı temsil eden avukatlara layık görülen bu muamele bizleri derinden yaralamıştır.

                    Düşünce ve kanaatlerin açıklanması, kamuoyu yaratmak maksadıyla, şiddete başvurmadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Savunma örgütü Barolar, hukuksuz ve kanunsuz hiçbir eylemin yanında olmayacağı gibi şiddete yönelmeyen her türlü demokratik eylem ve tepkinin yanındadır. Aynı şekilde yakalama, gözaltı vs. her türlü kolluk işlemini denetlemek ve nezaret etmek görevimizdir. Polise direnmeyen meslektaşlarımızın sürüklenerek gözaltına alınması, bu cesaretin sergilenmesi manidardır. Adliye binasında güvencesi olmayan avukatların var olduğu bir ülkede artık hiç kimsenin güvenliğinden söz edilemez.

                    Demokrasi, tahammül, hakkaniyet ve vicdanla vücut bulur, sınırlarını ise sadece yasalar değil, ortak akıl ve temel insan hakları çizer. Otoriter uygulamaların kimseye fayda sağlamadığı ama arkasında sayısız gözyaşı ve yıkım getirdiği, tarihsel birçok örnekle sabittir.

                     Antalya Barosu olarak meslektaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.

                     Meslektaşlarımıza bu muameleyi layık gören idarecilere tek bir sözümüz vardır. Yazıklar Olsun!

 

                                                                                   ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

                                                                                                   12.06.2013

 

 

1474 10 10 217
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB