iş ilanları

HSYK'NIN ESKİŞEHİR BARO BAŞKANI AV.RIZA ÖZTEKİN İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN YAPTIĞIMIZ KAMUOYU DUYURUSU

HSYK’NIN ESKİŞEHİR BARO BAŞKANI AV.RIZA ÖZTEKİN İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN

BARO BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN KAMUOYU DUYURUSU

 

Bilindiği gibi Eskişehir Barosu Başkanıyla Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı arasında “Avukatların duruşma sırasında ayağa kalkıp kalkmamasıyla” ilgili olarak yaşanan tartışma kamuoyuna yansımış ve HSYK tarafından, resmi internet sitesinde, 19/12/2012 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

Öncelikle bir Avukatın, yemin ve hüküm dışında, mahkemelerce verilen ara kararlarda ayağa kalkmak gibi bir zorunluluğu bulunmadığının altını bir kez daha çiziyoruz.

HSYK’nın Avukatlara bakış açısını ve basın açıklamasında kullandığı dili kabul etmiyoruz. Avukatlara tepeden bakan bu anlayış  “…Adlî gelenek haline gelen bu saygı ve nezaketin güzel örneklerini kendi tarihimizde ve birçok ülkede görmek mümkündür. Bazı ülkelerde, hâkimlerin duruşma salonuna girerken ve çıkarken orada bulunan herkesin ayağa kalkması veya avukatların duruşma salonundan çıkarken dahi mahkemeye ve hâkime karşı arkalarını dönmemek amacıyla geri geri çıkmaları, bu güzel geleneğin tezahürleridir…” cümleleriyle ortaya konmuştur.

Bizler mesleğimizin tarihini ve geleneklerini, yasal yükümlülüklerimizi, yetki ve görevlerimizin sınırlarını biliyoruz. Savcı ve Yargıçların “yüksek kurulu” olan HSYK’nın bizlere bazı anımsatmalarda bulunması yersiz ve gereksizdir.

HSYK’nın görevi, Avukatlara ve yurttaşlarımıza saygı ve nezaketten uzak davranışlar sergileyen hakim ve savcıları uyarmak olmalıdır.

Yasa önünde eşit olmak, kişisellikten uzak durmak , ayrımcılık yapmamak , nesnellik, tarafsızlık bağımsız yargının temel unsurudur.Yargı makamına saygımız üstümüz olduğu anlamına gelmemelidir.Mesleğimizin onuru ve saygınlığı herkes tarafından içselleştirilinceye dek, inadına Avukatız,  özgür ve bağımsızız,  hiçbir hiyerarşik üst tanımıyoruz.

Bu anlamda nereden ve nasıl gelirse gelsin Avukatlığa yönelik saldırılara göğüs gereceğimizi, Eskişehir Barosu ve Başkanının yanında olduğumuz kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28.12.2012

1859 10 10 196
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB