iş ilanları

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Basın Açıklaması

                                                                                                                20 Kasım 2012

“Tüm çocukların yüzlerinden gülümsemenin eksik olmadığı  bir ülke ve dünya  temennilerimizle

               Bugün(19 Kasım) Uluslararası Çocuk İstismarını Önleme Yarın da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Bu özel günler tüm dünyanın çocuklara verdiği önemi göstermektedir.

              20 Kasım 1989 da B.M.G.K.da kabul edilip,1995 yılında ülkemizde yürürlüğe giren B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesi dünyada ve ülkemizde çocuk Hakları bilinci oluşturmada ve haklarının yaşama geçirilmesinde hayli mesafe alınmasına sağlamışsa da  henüz yeterince tanındığı ve  çocukların haklarını yeterince kullandığını söylemek mümkün değildir

             *Yıl boyu Çocuk gelin haberleri gündemden düşmedi.

             *Çocukların cinsel istismar ve ihmal olayları çocuk ticareti devam ediyor.

             *Gazze’nin bombalanması nedeniyle ölen çocuk haberleri.

             *Açlıktan ve yetersiz beslenmeden çocuk ölümleri devam ediyor.

             *5-14 yaş arası milyonlarca çocuk çalıştırılıyor.

             *Uyuşturucu ve bali  kullanan çocuk sayısı artıyor.

             *Suça sürüklenen çocuk sayısı ve mağdur çocuk sayısı artıyor.

             *Benzer haberler basınımızda yıl boyu devam etmiştir.

           Çocuk hakları konusunda kamuoyunun ve çocukların bilinçlenmesi hak  talebinin yoğunluğu siyasal partileri  ve hükümetleri Çocuk Haklarının yaşama geçirilmesinde ve hak ihlallerine karşı daha yoğun önlemler almaya,politikalar oluşturmaya yöneltecektir.1995 yılından bugüne ülkemizde ve ilimizde bu konuda önemli adımlar atılmış bulunmakla beraber yeterli değildir.

            Ülkemizde ve dünyada  tüm çocukların fiziksel,duygusal,sosyal, bilişsel ihtiyaçları sağlanıp,doyuma ulaştıklarında,sözleşmede belirtilen haklarının gerektiği gibi hayata geçirilip uygulandığında ülkemiz ve dünya genelinde,savaşların önlenmesi,barışın sağlanması ve refahın artmasın da önemli katkıları olacaktır.

            Antalya’da bulunan  tüm resmi ve sivil  kurum ve kuruluşları,yetişkinleri Çocuk odaklı bakış açısı ile,çocuk haklarını hayata geçirme,tanıtma yolunda çalışmalar yapmaya ve bu yönde yapılan çalışmalara katkı vermeğe davet ediyoruz.

                Çocukların tüm hakları ile yaşadığı bir dünya özlemi ile.

                 Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak Çocuk Hakları Günü vesilesi ile   Antalya halkına ve kamuoyuna diyoruz ki;

        Çevreniz de bir çocuk veya çocuğunuz;

*       Şiddet görüyorsa

*       İhmal veya istismara uğradıysa

*       Kötü koşullarda çalıştırılıyorsa,

*       Çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılıyorsa,

*       Eğitimine devam edemiyorsa,

*       Anne –baba ile görüşemiyorsa,

*       Çocuk ticaretine maruz kalıyorsa,

*       Fuhuş a ve pornografiye maruz kalmışsa

*       Cinsiyeti,dili,dini,ırkı, sebebiyle ayırımcılığa uğruyorsa,

*       Nüfus kaydında sorun varsa,

*       Herhangi bir sebeple okulunu değiştirmek zorunda kalıyorsa

*       Hak kaybına uğramışsa,

*       Devam eden bir davada avukata  ihtiyacı varsa

 

Hukuki Yardım –Danışmanlık

İhbar etmek için BİZE ULAŞIN

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi

0242 238 61 55-56-57-58-59

  

   Antalya Barosu Başkanı                                               Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Adına

Av. Alper Tunga BACANLI                                                        Çocuk Hakları Merkezi Başkanı

                                                                                                                 Av. Mehmet Acar

 

 

 

 

 

1566 10 10 250
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB