iş ilanları

BAŞKANLIĞIMIZCA HSYK'NIN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TEKLİFİ HAKKINDA YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

1982 Anayasası ile oluşan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda yürütmeyi temsil eden Adalet Bakanının yer alması yıllar boyunca eleştirilmiştir. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile HSYK, Adalet Bakanlığı’ndan bağımsız bir yargı kurumu haline getirilmesi amaçlanmışken, yapılması planlanan değişiklikle Adalet Bakanlığının emri ve tasarrufu altına alınmak istenmektedir. “ Adalet Bakanı kuruldan çıkmalıdır“ görüş ve anlayışından, maalesef, “Kurulun patronu Adalet Bakanıdır“  noktasına gelinmiştir.

Bilindiği gibi HSYK’nın yapısında değişiklik öngören yasa teklifi, kamuoyunda yeteri kadar tartışılıp olgunlaştırılmadan,  “ben yaptım, oldu” mantığına uygun olarak bugün Mecliste görüşülmektedir.

HSYK Başkan Vekili tarafından yapılan açıklamada; kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahisle, teklifte yer alan düzenlemelerin  yargıya ilişkin en temel ve önemli yetkilerin doğrudan veya dolaylı olarak Kurul Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı’na verilmiş olduğu ifade edilmektedir. Bu durumun yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve HSYK’nın mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre hareket etmesi prensibine aykırılık teşkil ettiği açıktır.

Mevcut Teklifteki düzenlemelerin , yüksek yargı kurumlarının oluşumuna ilişkin kural ve ilkelerin yer aldığı uluslararası belge ve raporlara (Venedik Kriterleri, İlerleme ve İstişari Ziyaret Raporları, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE, 10/2007 Sayılı Görüşü), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Hâkimlerin Bağımsızlığı, Verimliliği ve Rolü Hakkında 94/12 Nolu Tavsiye Kararı, Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ) Raporları) aykırılık teşkil ettiğine işaret edilmektedir.

Yaşamsal önemi bulunan, bütün anayasal ve yasal sistemi temelden etkileyecek ve belki de yıkacak yasa önerisinin, yangından mal kaçırırcasına yasalaşma sürecine sokulmasını hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değildir. Siyasal iktidarı aklı selime davet ediyoruz. Milletvekili sıfatı ile T.B.M.M. çatısı altında görev yapanlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatıyor, ülkemizde ağır tahribat yaratacak bu yasal cinnete dur demeye çağırıyoruz.

                                                                                                                                                                                ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

1578 10 10 209
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB