iş ilanları

BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELER İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

BASINA VE KAMUOYUNA

            Cumhuriyet tarihinde sıkça rastlanmayan kaçakçılık, kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürmektedir. Soruşturmada adı geçen politikacılara, siyasette gereken en önemli özelliğin “dürüstlük ve güvenirlilik” olduğunu, bu kavramların hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiğini anımsatıyoruz.

            Soruşturma sürerken Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle adli olayların mülki idare amirlerine, dolayısıyla bakanlara ve başbakana bildirilmesi zorunluluğu getirildiği gibi yönetmelikte geçen “Savcılar” ibaresi “Başsavcılık” olarak değiştirilerek savcıların soruşturma dosyası üzerindeki egemenliği sona erdirilmiştir. Bundan sonra Cumhuriyet Başsavcıları ve Valiler tüm soruşturmalara müdahale etmek imkanı bulacaktır.  Bu düzenleme ile yargı erki açıkça yürütmenin vesayeti altına alınmaktadır. Bu düzenlemeler tarafı olduğumuz uluslar arası sözleşmelere, A.İ.H.M. içtihatlarına, Anayasa’ya, CMK’nın “soruşturmanın gizliliği” başlıklı 157. maddesine ve “adli kolluk ve görevi” başlıklı 164. maddesine doğrudan ve temelden aykırıdır.   

            Keza soruşturmayı yürüten emniyet mensuplarının, soruşturmada adı geçen bakan tarafından görevden alınması , soruşturmaya açık müdahaledir. Soruşturmanın gizliliği, adil ve lekelenmeden yargılanma hakkı ihlal edilmemeli, masumiyet karinesi unutulmamalıdır. Ancak söz konusu müdahale,  soruşturmanın selameti açısından ciddi kuşku doğurmaktadır. Bu noktada basına getirilen bir takım yasaklar, haber alma özgürlüğünü engelleyici niteliktedir.

            Türk Yargı’sının çağdaş dünyadaki görüntüsü giderek kararmaktadır. Tüm kesimler yargıya kendi menfaatlerine halel getirmediği ölçüde saygı göstermektedir. Ülkede yaşanan hukuk ihlallerine kayıtsız kalanlar, ses çıkarmayanlar, bugün gelinen noktada en sert eleştirileri dile getirmektedir. Yaşanan süreç, ülkemizdeki çifte standartı yüzümüze vurmuştur. Dün kahraman ilan edilenler, sırtı sıvazlananlar bugün yerden yere vurulmaktadır. Dün subaylar, akademisyenler, gazeteciler sabahın erken saatlerinde gözaltına alırken tepki göstermeyenler, işin ucu kendilerine dokununca veryansın etmektedirler. Yargı önünde herkes eşittir. Kimsenin imtiyazı yoktur. Bağımsız yargı, Adalet, hukuk, vicdan herkese lazımdır.

            Antalya Barosu Başkanlığı olarak yaşananları  izliyor; hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de yerimizi alacağımızı saygıyla duyuruyoruz. 

 

                                                                                                                                                      ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

1185 10 10 199
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB