iş ilanları

ANTALYA BAROSU BASIN BİLDİRİSİ

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde El Kaide’ye silah ve mühimmat taşıdığı iddia edilen “MİT Tırları”nın aranmasıyla ilgili olarak dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman BAĞRIYANIK, özel yetkili Başsavcı vekili Ahmet KARACA, özel yetkili Savcılar Aziz TAKÇI ve Özcan ŞİŞMAN ile Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU, HSYK 2. Dairesi’nin oyçokluğuyla aldığı bir kararla görevlerinden uzaklaştırıldı. HSYK Başmüfettişinin, adı geçen Savcıların meslekten ihraç edilmeleri istemi hakkında, soruşturma sonunda karar verilecektir. 

Dünya kamuoyu tarafından da yakından bilinen bu olayda güçler arası görev çatışması yaşanmış ve sonuç olarak adli kolluk, Savcıların talimatlarına karşın arama yapmamıştır.

İfade özgürlüğünü kullanan ve düşüncelerini paylaşan bir gazeteci gözaltına alındığı gibi eski bir milletvekiliyle 16 yaşındaki bir çocuk bile tutuklanmıştır!

Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen ve “PVSK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” bilindiği gibi TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilmiştir.

Tasarı Komisyondan geçtiği şekilde kabul edilecek olursa, özetle;

Polis, yargıç ve savcı kararı olmadan kişinin üstünü, eşyasını ve aracını arayabilecek,

Polisin silah kullanma yetkisi artacak,

Polis, savcı kararı olmadan kişiyi gözaltına alabilecek ve 48 saat gözaltında tutabilecek,

Valiler, toplumsal olaylarda, belediye ve diğer kuruluşların araç ve gereçlerine el koyabilecek, kurum personeline polis zoruyla görev verebilecek ve savcı yetkilerini kullanabilecek,

Telefon dinleme yetkisi, yargı denetimi olmadan, genişleyecek,

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin suç kapsamı genişleyecek ve cezalar artacak,

Herkes, biyometrik veri olarak adlandırılan parmak izi, damar izi ve el ayası vermek zorunda kalacaktır.

Gerek sözünü ettiğimiz soruşturmalar ve “iç güvenlik paketi”, gerek Hükümetçe TBMM’ye sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı” ve gerekse 2014 sonunda yasalaşan “makul şüphe” ve “adil yargılanma hakkına dair düzenlemeler” bir bütün olarak değerlendirildiğinde kaygımız her geçen gün derinleşmektedir:

Kaygılıyız; çünkü yürütme, kolluğu kendine bağlayıp en küçük muhalefeti bile bastırmaya çalışacaktır.

Kaygılıyız; çünkü temel hak ve özgürlükler kullanılamaz hale gelecektir.

Kaygılıyız; çünkü güçler ayrılığı ilkesinin kırıntısı bile kalmayacaktır.

Kaygılıyız; çünkü bu düzenlemeler, hukuk devleti bir yana kanun devletinde bile tartışılabilecek düzenlemelerdir.

Kaygılıyız; çünkü bu düzenlemelerden “ileri demokrasi” değil; olsa olsa özgürlüklerin boğulduğu “eski bir rejim” çıkar.

Kaygılıyız; çünkü çıkmaz bir yola sürüklenmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki Benjamin Franklin’in dediği gibi “Biraz güvenlik için özgürlükten vazgeçebilenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler.”

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

 

1179 10 10 213
© 2013 Antalya Barosu Başkanlığı Her Hakkı Saklıdır. SADECEWEB